c.3 你真偉大

專輯 C系列 讚頌歌
分類 Religion
發佈 2010 年 1 月 18 日
播放次數

0


喜歡

0


轉貼

0


播放

1 主啊我神 我每逢舉目觀看
你手所造一切奇妙大工
看見星宿 又聽到隆隆雷聲
你的大能 遍滿了宇宙中

* 我靈歌唱 讚美救主我神
你真偉大 何等偉大
我靈歌唱 讚美救主我神
你真偉大 何等偉大 *

2 當我想到 神竟願差他兒子
降世捨命 我幾乎不領會
主在十架 甘願背我的重擔
流血捨身 為要赦免我罪

3 當主再來 歡呼聲響徹天空
何等喜樂 主接我回天家
我要跪下 謙恭的崇拜敬奉
並要頌揚 神啊你真偉大

我靈歌唱 讚美救主我神
你真偉大 何等偉大
我靈歌唱 讚美救主我神
你真偉大 何等偉大

(2011 10 02)